De ‘Klank tussen hemel en aarde’ leeft voort met de 4 CD-box ‘Verborgen Parels van Michaël Maarschalkerweerd’

Op 16 juni 2017 werd als voltooing van het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingjaar 2015 de 4 CD-box ‘ Verborgen parels van Michaël Maarschalkerweerd’ met een feestelijk presentatieconcert in de St. Lambertuskerk te Rotterdam aan het publiek voorgesteld. Deze eenmalige uitgave (oplage: 500) kan zo lang de voorraad strekt worden betrokken via de instructie op www.maarschalkerweerd.info. In het CD-boekje is onderstaande artikel over het herdenkingsjaar en de CD-productie opgenomen.

Het ‘Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015’

Al sinds mijn studietijd geboeid door de klank tussen hemel en aarde van Maarschalkerweerd orgels, kwam ik via Paul Houdijk en Jos Laus meer over de firma Maarschalkerweerd & Zoon te weten. Dit leidde in 2011 tot de eerste concrete ideeën voor een feestelijke herdenking in 2015, het honderdste sterfjaar van Michaël Maarschalkerweerd. Paul Houdijk, Ton Mulder en Cintha de Vreede zegden hun medewerking toe en er onstond een ambitieus plan, waarvoor de de Stichting ‘Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015’ werd opgericht. Het doel: ‘het culturele erfgoed van deze bouwer zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, de interesse hiervoor te vergroten, en de orgelcultuur rond de instrumenten uit de romantiek in het algemeen en van Michaël Maarschalkerweerd in het bijzonder te bevorderen’.
Het Herdenkingsjaar kende drie verschillende hoofdactiviteiten: De Maarschalkerweerd Muziektour, de tentoonstelling ‘Maarschalkerweerd Geëxposeerd’ in de Nicolaïkerk te Utrecht en het Museum Elburg i.s.m. het Nationaal Orgelmuseum te Elburg en het symposium ‘Michaël Maarschalkerweerd: Maître, Meister of gewoon Meesterlijk?‘ in het Catharijneconvent te Utrecht. Zo kreeg het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 ruim 24.000 bezoekers. Deze CD-box is de klinkende finale van dit prachtige herdenkingsjaar, waarvoor bijzondere dank voor de totstandkoming uitgaat naar het Prins Bernhardcultuur fonds / Drs. Henri Roovers Fonds en Mondriaanfonds. Verdere informatie over het herdenkingsjaar vindt u in het jaarverslag 2015 op: www.maarschalkerweerd.info

‘Verborgen Parels van Michaël Maarschalkerweerd’

Toen we ons gedurende de voorbereidingen van het Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 in deze Utrechtse orgelbouwer verdiepten, viel ons een aantal zaken op. Als orgelbouwer bleek hij uniek en ging hij zeer weloverwogen, degelijk en behoudend modern te werk. Z’n oeuvre is relatief compleet bewaard gebleven en geniet na een periode van onderwaardering in de jaren 1945-1990 thans grote bewondering. Als persoon bleek hij zeer ontwikkeld, was hij gedreven en genoot hij groot respect. Hoewel zijn woning achter het orgelatelier van de firma Maarschalkerweerd & Zoon voor iedereen open stond, is er vrij weinig bekend over zijn prive leven.
Waar de persoon Michaël Maarschalkerweerd mogelijk altijd deels in nevelen gehuld zal blijven, geven z’n orgels wel langzaam hun mysterie prijs. Hoe komt het dat zijn instrumenten zo harmonieus klinken en vaak groter dan hun dispositie doet vermoeden? Waarom verveelt hun geluid vrijwel nooit? Waarom komt de begeleiding van zowel het gregoriaans als de gemeentezang op deze orgels tot haar recht? Waarom klinken werken die voor geheel andere orgeltypen zijn bedoeld er toch goed op? Hoe bespeel je een orgel van Michaël Maarschalkerweerd optimaal? Waar komt de speciale soms zelfs magische sfeer vandaan die met zijn orgels kan worden opgeroepen?
Omdat er al veel technische verhandelingen zijn geschreven over de orgelbouw van Michaël Maarschalkerweerd, willen we met deze CD-box de instrumenten zelf het antwoord laten geven op deze vragen. Hiertoe hebben we een groot aantal bijzonder fraaie maar minder bekende instrumenten geselecteerd. Deze ‘verborgen parels‘ zijn de moeite waard om beluisterd en bespeeld te worden. Voor de inspeling hebben we vier gerenommeerde organisten met uiteenlopende achtergrond bereid gevonden een gevarieerd internationaal programma ten gehore te brengen.
Wij hopen dat deze CD-box niet alleen het oor zal bekoren, het hart zal beroeren en de geest zal inspireren, maar ook een aanmoediging mag zijn, om Maarschalkerweerd-orgels in liturgie, bespeling en concert vaker te laten klinken. Tot eer van God, tot verheffing van de kunst en tot verbreiding van de magie en het mysterie rond de orgels van Michaël Maarschalkerweerd.

Philip van den Berg
Initiator en voorzitter
Stichting Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015

'sHeerenberg_PimVulto
‘s-Heerenberg, R.K. Kerk H. Pancratius, foto: Pim Vulto ©

www.maarschalkerweerd.info

Maarschalkerweerd & Zoon Facebook-pagina